Rookie 4-ever

Matte om träning:
Vi fortsätter vår missionsresa ”glädja sverige” och med snöpliga 5 poäng från godkänt känner jag mig ändå rätt så nöjd med dagen. Visst tappar jag Kashi som vanligt när vi går in på plan, men det är lite mindre än förra gången och det är inte helt High Chaparall inne på plan. Tyvärr tillräckligt okoncentrerat för att behöva ta till några dubbelkommandon för mycket. Domarens kommentarer; en hund som det händer mycket i huvudet på som man behöver ha styrning på….men trevligt ekipage att se på, det är kul med glada hundar.

Vi SKA ta våra tre godkända Rookie i år så resan fortsätter till Fagersta om två veckor.